ՀՀ ԳԱԱ Կենսաքիմիայի 042 մասնագիտական խորհրդի կազմը

Խորհրդի կազմը Գ.00.03 մասնագիտությամբ

Ազգանուն, անուն

 1. Չաիլյան Սամվել Գրիգորի (նախագահ)
 2. Եպիսկոպոսյան Լևոն Միքայելի (փոխնախագահ)
 3. Մկրտչյան Գոհար Մարատի (գիտքարտուղար)
 4. Առաքելյան Արսեն Արտաշեսի
 5. Դավթյան Տիգրան Կամոյի
 6. Կարալյան Զավեն Ալեքսանդրի
 7. Կարալովա Ելենա Միքայելի
 8. Մայիլյան Կարինե Ռաֆիկի
 9. Նազարյան Կարեն Բաբկենի

Գիտական աստիճան

 • կենս. գիտ. դոկտոր
 • կենս. գիտ. դոկտոր
 • կենս. գիտ. թեկնածու
 • կենս. գիտ. դոկտոր
 • կենս. գիտ. դոկտոր
 • կենս. գիտ. դոկտոր
 • կենս. գիտ. դոկտոր
 • կենս. գիտ. դոկտոր
 • կենս. գիտ. դոկտոր

Թվանիշ

 • Գ.00.04
 • Գ.00.03
 • Գ.00.04
 • Գ.00.03
 • Գ.00.03
 • Գ.00.03
 • Գ.00.03
 • Գ.00.03
 • Գ.00.03

Խորհրդի կազմը Գ.00.04 մասնագիտությամբ

Ազգանուն, անուն

 1. Չաիլյան Սամվել Գրիգորի (նախագահ)
 2. Մարդանյան Սոնա Սմբատի (փոխնախագահ)
 3. Մկրտչյան Գոհար Մարատի (գիտքարտուղար)
 4. Աբրահամյան Սիլվա Սամսոնի
 5. Գևորգյան Գևորգ Արտաշեսի
 6. Ենկոյան Կոնստանտին Բորիսի
 7. Հովսեփյան Լաուրա Միխայելի
 8. Ղազարյան Պետրոս Արամի
 9. Սիմոնյան Մաքսիմ Արշալույսի

Գիտական աստիճան

 • կենս. գիտ. դոկտոր
 • կենս. գիտ. դոկտոր
 • կենս. գիտ. թեկնածու
 • կենս. գիտ. դոկտոր
 • կենս. գիտ. դոկտոր
 • կենս. գիտ. դոկտոր
 • կենս. գիտ. թեկնածու
 • կենս. գիտ. դոկտոր
 • կենս. գիտ. դոկտոր

Թվանիշ

 • Գ.00.04
 • Գ.00.04
 • Գ.00.04
 • Գ.00.04
 • Գ.00.04
 • Գ.00.04
 • Գ.00.04
 • Գ.00.04
 • Գ.00.04

Գ.00.03 - Մոլեկուլային և բջջային կենսաբանություն (կենսաբանական գիտություններ):
Գ.00.04 - Կենսաքիմիա (կենսաբանական գիտություններ):

042 մասնագիտական խորհրդի գործունեության ժամկետը երկարացվել է մինչև 2021 թ. դեկտեմբերի 31-ը՝ համաձայն ՀՀ ԲՈԿ-ի նախագահի 26.01.2021թ. N 9Ա հրամանի: