ՀՀ ԳԱԱ Կենսաքիմիայի 042 մասնագիտական խորհրդի կազմը

Խորհրդի կազմը Գ.00.03 մասնագիտությամբ

Ազգանուն, անուն

 1. Առաքելյան Արսեն Արտաշեսի (նախագահ)
 2. Եպիսկոպոսյան Լևոն Միքայելի (տեղակալ)
 3. Խաչատրյան Զարուհի Աշոտի (գիտքարտուղար)
 4. Բաբայան Նելլի Սամվելի
 5. Դավթյան Տիգրան Կամոյի
 6. Զաքարյան Հովակիմ Սարգսի
 7. Կարալյան Զավեն Ալեքսանդրի
 8. Կարալովա Ելենա Միքայելի
 9. Հովհաննիսյան Գալինա Գեորգիի
 10. Մանուկյան Գայանե Փաշիկի
 11. Նազարյան Կարեն Բաբկենի

Գիտական աստիճան

 • կենս. գիտ. դոկտոր
 • կենս. գիտ. դոկտոր
 • կենս. գիտ. թեկնածու
 • կենս.գիտ. թեկնածու
 • կենս. գիտ. դոկտոր
 • կենս.գիտ. թեկնածու
 • կենս. գիտ. դոկտոր
 • կենս. գիտ. դոկտոր
 • կենս. գիտ. դոկտոր
 • կենս.գիտ. թեկնածու
 • կենս.գիտ. դոկտոր

Թվանիշ

 • Գ.00.03
 • Գ.00.03
 • Գ.00.03
 • Գ.00.03
 • Գ.00.03
 • Գ.00.03
 • Գ.00.03
 • Գ.00.03
 • Գ.00.03
 • Գ.00.03
 • Գ.00.03

Խորհրդի կազմը Գ.00.04 մասնագիտությամբ

Ազգանուն, անուն

 1. Առաքելյան Արսեն Արտաշեսի (նախագահ)
 2. Չաիլյան Սամվել Գրիգորի (տեղակալ)
 3. Խաչատրյան Զարուհի Աշոտի (գիտքարտուղար)
 4. Աբրահամյան Սիլվա Սամսոնի
 5. Անտոնյան Ալվարդ Ադիբեկի
 6. Գևորգյան Գևորգ Արտաշեսի
 7. Դանիելյան Քրիստինե Էդգարի
 8. Ենկոյան Կոնստանտին Բորիսի
 9. Մարդանյան Սոնա Սմբատի
 10. Սիմոնյան Մաքսիմ Արշալույսի
 11. Քնարյան Վարդուհի Հարությունի

Գիտական աստիճան

 • կենս. գիտ. դոկտոր
 • կենս. գիտ. դոկտոր
 • կենս. գիտ. թեկնածու
 • կենս. գիտ. դոկտոր
 • կենս. գիտ. թեկնածու
 • կենս. գիտ. դոկտոր
 • կենս. գիտ. թեկնածու
 • կենս. գիտ. դոկտոր
 • կենս. գիտ. դոկտոր
 • կենս.գիտ. դոկտոր
 • կենս.գիտ. դոկտոր

Թվանիշ

 • Գ.00.03
 • Գ.00.04
 • Գ.00.03
 • Գ.00.04
 • Գ.00.04
 • Գ.00.04
 • Գ.00.04
 • Գ.00.04
 • Գ.00.04
 • Գ.00.04
 • Գ.00.04

Գ.00.03 - Մոլեկուլային և բջջային կենսաբանություն (կենսաբանական գիտություններ):
Գ.00.04 - Կենսաքիմիա (կենսաբանական գիտություններ):

042 մասնագիտական խորհրդի գործունեության ժամկետը երկարացվել է մինչև 2022թ. դեկտեմբերի 31-ը համաձայն ՀՀ ԲՈԿ-ի նախագահի հրամանի: