Առաջիկա պաշտպանություններ

Հասցե`
ք.Երևան 0014,
Հասրաթյան 7

042@bok.am

254

14123

1.

2020թ. դեկտեմբերի 18-ին ժամը 14:00-ին ՀՀ ԳԱԱ Մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտում գործող 042 մասնագիտական խորհրդում տեղի կունենա Մարիամ Սամվելի Պետրոսյանի «Կրեատինի ռադիոպաշտպանիչ ազդեցությունը բջջի էներգետիկ փոխանակության և կորիզի մորֆոֆունկցիոնալ կարգավիճակի վրա» թեմայով ատենախոսության պաշտպանությունը` կենսաբանական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման համար Գ.00.03 - «Մոլեկուլային և բջջային կենսաբանություն» մասնագիտությամբ:
Գիտական ղեկավար կամ  խորհրդատուներ՝ կենս. գիտ. թեկնածու, դոցենտ Լ.Ս.Ներսեսովա
Պաշտոնական ընդդիմախոսներ` կենս. գիտ. դոկտոր, պրոֆ. Ս.Բ.Մելնով  
կենս. գիտ. դոկտոր Կ.Ռ.Մայիլյան
Առաջատար կազմակերպություն՝ Երևանի պետական համալսարան
Սույն աշխատանքի վերաբերյալ Ձեր կարծիքը կարող եք մուտքագրել` այստեղ
կամ ուղարկել այն հետևյալ հասցեով՝ 042@bok.am
Կարծիքներ Սեղմագիր