Առաջիկա պաշտպանություններ

Հասցե`
ք.Երևան 0014,
Հասրաթյան 7

042@bok.am

254

9830

1.

2019թ. հունիսի 21-ին ժամը 14:00-ին կկայանա Դիանա Գագիկի Ավետյանի «Սինապտիկ պլաստիկության և ապոպտոզի կարգավորիչների ֆունկցիոնալ կարգավիճակը հետտրավմատիկ սթրեսային խանգարման ժամանակ» թեմայով ատենախոսության պաշտպանությունը` կենսաբանական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման համար Գ.00.03 - «Մոլեկուլային և բջջային կենսաբանություն» մասնագիտությամբ
Գիտական ղեկավար՝ ՀՀ ԳԱԱ թղթ. անդամ, կ.գ.դ., պրոֆ. Ա.Ս. Բոյաջյան, կ.գ.թ. Գ.Մ. Մկրտչյան
Պաշտոնական ընդդիմախոսներ` կ.գ.դ., պրոֆ. Լ.Մ. Եպիսկոպոսյան
բ.գ.թ. Ա.Ֆ. Սողոյան
Առաջատար կազմակերպություն՝ Երևանի պետական համալսարան
Սույն աշխատանքի վերաբերյալ Ձեր կարծիքը կարող եք մուտքագրել` այստեղ
կամ ուղարկել այն հետևյալ հասցեով՝ g_mkrtchyan@mb.sci.am
Կարծիքներ Սեղմագիր

2.

2019թ. հուլիսի 26-ին ժամը 12:00-ին կկայանա Մարգարիտա Ռոբերտի Հովհաննիսյանի «Պրոբիոտիկների զուգակցման ազդեցությունը դեքսամֆետամինով մակածված երկբևեռ խանգարման ժամանակ» թեմայով ատենախոսության պաշտպանությունը` կենսաբանական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման համար Գ.00.04 - «Կենսաքիմիա» մասնագիտությամբ
Գիտական ղեկավար՝ կ.գ.դ., պրոֆ. Գ.Ա.Գևորգյան
Պաշտոնական ընդդիմախոսներ` կ.գ.դ., պրոֆ. Ռ.Գ. Քամալյան
կ.գ.թ. Լ.Մ. Հովսեփյան
Առաջատար կազմակերպություն՝ Մ. Հերացու անվ. Երևանի պետական բժշկական համալսարան
Սույն աշխատանքի վերաբերյալ Ձեր կարծիքը կարող եք մուտքագրել` այստեղ
կամ ուղարկել այն հետևյալ հասցեով՝ g_mkrtchyan@mb.sci.am
Կարծիքներ Սեղմագիր