Արխիվ

35.

1. Ատենախոս՝ Սոֆի Արմանի Աճեմյան
Գիտական աստիճան՝ Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, Գ.00.03
2. Ատենախոսության թեման` «Սինապտիկ պլաստիկության կարգավորիչների գեների պոլիմորֆիզմները շիզոֆրենիայի ժամանակ»
3. Գիտական ղեկավար կամ  խորհրդատուներ՝ ՀՀ ԳԱԱ թղթ. անդամ, կ.գ.դ., պրոֆ. Ա.Ս.Բոյաջյան, կենս. գիտ. թեկնածու Ռ.Վ.Զախարյան
4. Կազմակերպություն՝ ՀՀ ԳԱԱ Մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտ
Ամսաթիվ՝ 2019-12-27
Սեղմագիր

34.

1. Ատենախոս՝ Մարգարիտա Ռոբերտի Հովհաննիսյան
Գիտական աստիճան՝ Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, Գ.00.04
2. Ատենախոսության թեման` «Ամֆետամինով մակածված առնետի երկբևեռ խանգարման մոդելում LBC1 պրոբիոտիկների կոմպլեքսի ազդեցությունը ուղեղի L-արգինինի նյութափոխանակության վրա»
3. Գիտական ղեկավար կամ  խորհրդատուներ՝ կ.գ.թ. Ն.Խ.Ալչուջյան
4. Կազմակերպություն՝ ՀՀ ԳԱԱ Հ. Բունիաթյանի անվ. կենսաքիմիայի ինստիտուտ
Ամսաթիվ՝ 2019-12-18
Սեղմագիր

33.

1. Ատենախոս՝ Արսեն Արտաշեսի Առաքելյան
Գիտական աստիճան՝ Կենսաբանական գիտությունների դոկտոր, Գ.00.03
2. Ատենախոսության թեման` «Կենսաինֆորմատիկական մոտեցումների մշակում մարդու քրոնիկ հիվանդությունների զարգացման մոլեկուլային մեխանիզմների ուսումնասիրության համար»
3. Գիտական ղեկավար կամ  խորհրդատուներ՝ ՀՀ ԳԱԱ թղթ. անդ., ֆ.-մ.գ.դ., պրոֆ. Լ.Հ. Ասլանյան ՀՀ ԳԱԱ թղթ. անդ., կ.գ.դ., պրոֆ. Ա.Ս. Բոյաջյան
4. Կազմակերպություն՝ ՀՀ ԳԱԱ Մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտ
Ամսաթիվ՝ 2019-12-12
Սեղմագիր

32.

1. Ատենախոս՝ Դիանա Գագիկի Ավետյան
Գիտական աստիճան՝ Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, Գ.00.03
2. Ատենախոսության թեման` «Սինապտիկ պլաստիկության և ապոպտոզի կարգավորիչների ֆունկցիոնալ կարգավիճակը հետտրավմատիկ սթրեսային խանգարման ժամանակ»
3. Գիտական ղեկավար կամ  խորհրդատուներ՝ ՀՀ ԳԱԱ թղթ. անդամ, կ.գ.դ., պրոֆ. Ա.Ս. Բոյաջյան, կ.գ.թ. Գ.Մ. Մկրտչյան
4. Կազմակերպություն՝ ՀՀ ԳԱԱ Մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտ
Ամսաթիվ՝ 2019-06-22
Սեղմագիր

31.

1. Ատենախոս՝ Սոնա Ազատի Բուլոյան
Գիտական աստիճան՝ Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, Գ.00.03
2. Ատենախոսության թեման` «Դերմաֆեն քսուքի և նրբաքսուքի ազդեցությունը հյուսվածքների մորֆոֆունկցիոնալ վիճակի և վերականգնող ակտիվության վրա ջերմային այրվածքների դեպքում»
3. Գիտական ղեկավար կամ  խորհրդատուներ՝ կենս.գիտ.թեկնածու, Հ.Վ.Գասպարյան
4. Կազմակերպություն՝ ՀՀ ԳԱԱ Նուրբ օրգանական քիմիայի ինստիտուտ
Ամսաթիվ՝ 2017-09-11
Սեղմագիր

30.

1. Ատենախոս՝ Ռոզա Արտաշեսի Իզմաիլյան
Գիտական աստիճան՝ Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, Գ.00.03
2. Ատենախոսության թեման` «Վակցինա վիրուսի բջիջ ներթափանցման ուղիների ուսումնասիրությունը»
3. Գիտական ղեկավար կամ  խորհրդատուներ՝ կենս.գիտ.թեկնածու, պրոֆ. Վ. Չանգ
4. Կազմակերպություն՝ ՀՀ ԳԱԱ Մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտ
Ամսաթիվ՝ 2017-07-03
Սեղմագիր

29.

1. Ատենախոս՝ Հայկ Միխայիլի Միքայեյան
Գիտական աստիճան՝ Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, Գ.00.04
2. Ատենախոսության թեման` «Կարդիոմիոցիտներում ռադիոլիգանդի խնամակցության ուսումնասիրման համակարգչային ծրագիր՝ ըստ Սեկտչարդի կոորդինատների»
3. Գիտական ղեկավար կամ  խորհրդատուներ՝ կենս.գիտ.դոկտոր, պրոֆ. Գ.Ա.Գևորգյան
4. Կազմակերպություն՝ ՀՀ ԳԱԱ Հ. Բունիաթյանի անվ. կենսաքիմիայի ինստիտուտ
Ամսաթիվ՝ 2017-07-01
Սեղմագիր

28.

1. Ատենախոս՝ Աստղիկ Վարդանի Հակոբյան
Գիտական աստիճան՝ Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, Գ.00.03
2. Ատենախոսության թեման` «Խոզերի արյան մակարդման համակարգի ախտաբանությունը սուր աֆրիկական ժանտախտի վարակի ժամանակ»
3. Գիտական ղեկավար կամ  խորհրդատուներ՝ կենս.գիտ.դոկտոր Զ.Ա.Կարալյան
4. Կազմակերպություն՝ ՀՀ ԳԱԱ Մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտ
Ամսաթիվ՝ 2017-07-01
Սեղմագիր

27.

1. Ատենախոս՝ Սոնա Մկրտիչի Ֆեսչյան
Գիտական աստիճան՝ Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, Գ.00.04
2. Ատենախոսության թեման` «Ադրենալինով հարուցված հյուսվածքների բջիջների օքսիդատիվ վնասման մեխանիզմները և պաշտպանիչ գործոնները էքսպերիմենտում»
3. Գիտական ղեկավար կամ  խորհրդատուներ՝ կ.գ.դ., պրոֆ. Մ.Ա. Սիմոնյան  
4. Կազմակերպություն՝ ՀՀ ԳԱԱ Հ. Բունիաթյանի անվ. կենսաքիմիայի ինստիտուտ
Ամսաթիվ՝ 2016-07-01
Սեղմագիր

26.

1. Ատենախոս՝ Անի Սմբատի Ստեփանյան
Գիտական աստիճան՝ Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, Գ.00.03
2. Ատենախոսության թեման` «Կոմպլեմենտի համակարգի և սինապտիկ պլաստիկության կարգավորիչների գենետիկական պոլիմորֆիզմները իշեմիկ կաթվածի ժամանակ»
3. Գիտական ղեկավար կամ  խորհրդատուներ՝ կ.գ.թ. Գ.Վ. Ցականովա  
4. Կազմակերպություն՝ ՀՀ ԳԱԱ Մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտ
Ամսաթիվ՝ 2016-07-01
Սեղմագիր

25.

1. Ատենախոս՝ Մխիթար Սամվելի Մկրտչյան
Գիտական աստիճան՝ Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, Գ.00.03
2. Ատենախոսության թեման` « Մեթաբոլիկ ակտիվությունը և բորբոքային պատասխանի փոխկապակցվածությունը տարբեր շճատեսակներով հարուցված սալմոնելոզի դեպքում»
3. Գիտական ղեկավար կամ  խորհրդատուներ՝ կ.գ.թ. Ժ.Ա. Կծոյան
4. Կազմակերպություն՝ ՀՀ ԳԱԱ Մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտ
Ամսաթիվ՝ 2016-06-10
Սեղմագիր

24.

1. Ատենախոս՝ Դավիթ Աշոտի Սարոյան
Գիտական աստիճան՝ Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, Գ.00.03
2. Ատենախոսության թեման` « Միելոպոեզի խանգարումները խոզերի սուր աֆրիկյան ժանտախտի զարգացման դինամիկայում»
3. Գիտական ղեկավար կամ  խորհրդատուներ՝ կ.գ.դ. Զ.Ա. Կարալյան
4. Կազմակերպություն՝ ՀՀ ԳԱԱ Մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտ
Ամսաթիվ՝ 2016-06-10
Սեղմագիր

23.

1. Ատենախոս՝ Աննա Գրիգորի Գյուլխանդանյան
Գիտական աստիճան՝ Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, Գ.00.04
2. Ատենախոսության թեման` «Պորֆիրինների ֆոտոֆիզիկական հատկությունները և դրանց բժշկակենսաբանական ակտիվությունը»
3. Գիտական ղեկավար կամ  խորհրդատուներ՝ Կ.գ.թ. Գ.Վ.Գյուլխանդանյան
4. Կազմակերպություն՝ ՀՀ ԳԱԱ Հ. Բունիաթյանի անվ. կենսաքիմիայի ինստիտուտ
Ամսաթիվ՝ 2016-04-29
Սեղմագիր

22.

1. Ատենախոս՝ Ալլա Էդիկի Միսակյան
Գիտական աստիճան՝ Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, Գ.00.03
2. Ատենախոսության թեման` «Արտաոսկրածուծային էրիթրոպոեզի ախտաբանական գործընթացների հետազոտությունը խոզերի աֆրիկյան ժանտախտի դեպքում»
3. Գիտական ղեկավար կամ  խորհրդատուներ՝ կ.գ.դ. Ե.Մ.Կարալովա
4. Կազմակերպություն՝ ՀՀ ԳԱԱ Մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտ
Ամսաթիվ՝ 2016-04-15
Սեղմագիր

21.

1. Ատենախոս՝ Լուսինե Նորայրի Սիմոնյան
Գիտական աստիճան՝ Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, Գ.00.03
2. Ատենախոսության թեման` «Իմունային համակարգի ախտաբանությունը խոզերի աֆրիկյան սուր ժանտախտի դեպքում»
3. Գիտական ղեկավար կամ  խորհրդատուներ՝ կ.գ.դ. Զ.Ա.Կարալյան
4. Կազմակերպություն՝ ՀՀ ԳԱԱ Մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտ
Ամսաթիվ՝ 2016-04-05
Սեղմագիր

20.

1. Ատենախոս՝ Նարեկ Հրաչյայի Ներսիսյան
Գիտական աստիճան՝ Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, Գ.00.03
2. Ատենախոսության թեման` «Էրիթրոպոեզի խանգարումները սուր աֆրիկական ժանտախտի ժամանակ»
3. Գիտական ղեկավար կամ  խորհրդատուներ՝ կ.գ.դ. Զ.Ա.Կարալյան
4. Կազմակերպություն՝ ՀՀ ԳԱԱ Մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտ
Ամսաթիվ՝ 2015-04-18
Սեղմագիր

19.

1. Ատենախոս՝ Անահիտ Արմենի Հակոբջանյան
Գիտական աստիճան՝ Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, Գ.00.03
2. Ատենախոսության թեման` «Կարգավորիչ սպիտակուցների գեների էքսպրսիան և օքսիդային գործընթացները ծերացման և ուղեղի իշեմիկ կաթվածի դեպքում»
3. Գիտական ղեկավար կամ  խորհրդատուներ՝ Կ.գ.թ. Լ.Մ. Հովսեփյան
4. Կազմակերպություն՝ ՀՀ ԳԱԱ Մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտ
Ամսաթիվ՝ 2014-12-25
Սեղմագիր

18.

1. Ատենախոս՝ Նաիրա Էմիլի Հակոբյան
Գիտական աստիճան՝ Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, Գ.00.09
2. Ատենախոսության թեման` «Նորույթի ազատ ընտրության» պայմաններում կենդանիների վարքագծի անհատական-տիպաբանական առանձնահատկությունների հետազոտությունը»
3. Գիտական ղեկավար կամ  խորհրդատուներ՝ Կ.գ.դ. Գ.Թ. Սարգիսով
4. Կազմակերպություն՝ ՀՀ ԳԱԱ Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոն
Ամսաթիվ՝ 2014-12-25
Սեղմագիր

17.

1. Ատենախոս՝ Հերմինե Տիգրանի Աբրահամյան
Գիտական աստիճան՝ Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, Գ.00.09
2. Ատենախոսության թեման` «Ուսանողների սիրտ-անոթային համակարգի գործառական փոփոխությունները և դրանց շտկումը ոչ դեղորայքային միջոցներովուսումնական ծանրաբեռնվածությանպայմաններում»
3. Գիտական ղեկավար կամ  խորհրդատուներ՝ Կ.գ.դ., պրոֆեսոր Ս.Մ. Մինասյան
4. Կազմակերպություն՝ ՀՀ ԵՊՀ
Ամսաթիվ՝ 2014-12-25
Սեղմագիր

16.

1. Ատենախոս՝ Սիրինե Արմենի Շողերյան
Գիտական աստիճան՝ Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, Գ.00.09
2. Ատենախոսության թեման` «Գլխուղեղի ֆունկցիոնալ վիճակի գնահատումը ինֆորմացիոն ծանրաբեռնվածության և երաժշական տարբեր ժանրերի ներգործության պայմաններում»
3. Գիտական ղեկավար կամ  խորհրդատուներ՝ Կ.գ.թ. Է.Ա. Ավետիսյան
4. Կազմակերպություն՝ Խ.Աբովյանի անվան հայակական պետական մանկավարժական համալսարան
Ամսաթիվ՝ 2014-12-25
Սեղմագիր

15.

1. Ատենախոս՝ Աննա Աշոտի Դարբինյան
Գիտական աստիճան՝ Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, Գ.00.09
2. Ատենախոսության թեման` «Գյուրզայի թույնի դեմ տաուրինի հակատոքսիկ ազդեցության մեխանիզմները»
3. Գիտական ղեկավար կամ  խորհրդատուներ՝ Կ.գ.թ., դոցենտ Ա.Վ. Ոսկանյան
4. Կազմակերպություն՝ ՀՀ ԳԱԱ ակադ. Լ.Ա. Օրբելու անվան ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտ
Ամսաթիվ՝ 2014-12-25
Սեղմագիր

14.

1. Ատենախոս՝ Գայանե Մամիկոնի Գալոյան
Գիտական աստիճան՝ Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, Գ.00.04
2. Ատենախոսության թեման` «Ցիան խումբ պարունակող լակտոնի հակաօքսիդանտային և թաղանթակայունացնող հատկությունների ուսումնասիրությունը հեպատոցիտներում և արյան էրիթրոցիտներում սարկոմա-45-ի ժամանակ»
3. Գիտական ղեկավար կամ  խորհրդատուներ՝ Կ.գ.դ., պրոֆեսոր Պ.Ա.Ղազարյան
4. Կազմակերպություն՝ ՀՀ ԵՊՀ
Ամսաթիվ՝ 2014-12-10
Սեղմագիր

13.

1. Ատենախոս՝ Մարատ Լյովայի Ջհանգիրյան
Գիտական աստիճան՝ կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, Գ.00.09
2. Ատենախոսության թեման` «Լեռնային Ղարաբաղի խորհրդային և եվրոպական կրթական համակարգերում սովորող կրտսեր դպրոցականների կարդիոհեմոդինամիկ և սոմատոմետրիկ ցուցանիշների համեմատական վերլուծությունը»
3. Գիտական ղեկավար կամ  խորհրդատուներ՝ Կ.գ.դ., պրոֆեսոր Վ.Հ. Սարգսյան
4. Կազմակերպություն՝ Արցախի պետական համալսարան
Ամսաթիվ՝ 2014-10-29
Սեղմագիր

12.

1. Ատենախոս՝ Հովսեփ Կարապետի Ղազարյան
Գիտական աստիճան՝ Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, Գ.00.03
2. Ատենախոսության թեման` «Իմունային պատասխանի կարգավորիչներ և միջնորդանյութեր կոդավորող գեների ֆունկցիոնալ վիճակը շիզոֆրենիայի ժամանակ»
3. Գիտական ղեկավար կամ  խորհրդատուներ՝ Կ.գ.դ., պրոֆեսոր Ա.Ս. Բոյաջյան
4. Կազմակերպություն՝ ՀՀ ԳԱԱ Մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտ
Ամսաթիվ՝ 2014-10-25
Սեղմագիր

11.

1. Ատենախոս՝ Սիրանուշ Ռաֆայելի Աղաջանյան
Գիտական աստիճան՝ Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, Գ.00.09
2. Ատենախոսության թեման` «Բարձրադիր գոտու պայմաններում վեգետատիվ որոշ գործառույթների կարգավորումը վերահսկվող շնչառության և հակաօքսիդանտների կիրառմամբ»
3. Գիտական ղեկավար կամ  խորհրդատուներ՝ Կ.գ.դ., դոցենտ Ս.Վ. Ամիրյան
4. Կազմակերպություն՝ ՀՀ ԵՊՀ
Ամսաթիվ՝ 2014-09-26
Սեղմագիր

10.

1. Ատենախոս՝ Էհսան Մահմուդ Նասր
Գիտական աստիճան՝ Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, Գ.00.03
2. Ատենախոսության թեման` «Persian sturgeon-ի աճի հորմոնի գենի կլոնավորումը, էքսպրեսիան E. coli-ում, մաքրումը և փորձարկումը»
3. Գիտական ղեկավար կամ  խորհրդատուներ՝ Կ.գ.դ., պրոֆեսոր Հ.Գ. Հովհաննիսյան
4. Կազմակերպություն՝ Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան
Ամսաթիվ՝ 2014-08-11
Սեղմագիր

9.

1. Ատենախոս՝ Լուիզա Աշոտի Երանոսյան
Գիտական աստիճան՝ Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, Գ.00.04
2. Ատենախոսության թեման` «Նեյրոպեպտիդ PRP-1-ի դերը ածխաջրաֆոսֆորային փոխանակության ֆերմենտների ակտիվության կարգավորման գործում»
3. Գիտական ղեկավար կամ  խորհրդատուներ՝ Կ.գ.թ. Լ.Պ. Տեր-Թադևոսյան
4. Կազմակերպություն՝ ՀՀ ԳԱԱ Հ. Բունիաթյանի անվ. կենսաքիմիայի ինստիտուտ
Ամսաթիվ՝ 2014-08-11
Սեղմագիր

8.

1. Ատենախոս՝ Կարինե Ավետիսի Ավետիսյան
Գիտական աստիճան՝ Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, Գ.00.09
2. Ատենախոսության թեման` «Շարժողական խանգարումների ողնուղեղային նեյրոնային մեխանիզմները պարաթիրեոիդ անբավարարության դեպքում»
3. Գիտական ղեկավար կամ  խորհրդատուներ՝ ՀՀ գիտութ. վաստակ. գործիչ, բ.գ.դ., պրոֆ. Դ.Ն.Խուդավերդյան
4. Կազմակերպություն՝ Մ. Հերացու անվան Երևանի պետական բժշկական համալսարան
Ամսաթիվ՝ 2014-07-08
Սեղմագիր

7.

1. Ատենախոս՝ Արփինե Արտավազդի Նալբանդյան
Գիտական աստիճան՝ Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, Գ.00.09
2. Ատենախոսության թեման` «Պարկինսոնի հիվանդության մոդելում և գալարմինով պրոտեկցիայի պայմաններում ողնուղեղի և սև նյութի նեյրոնների սինապտիկ պրոցեսները»
3. Գիտական ղեկավար կամ  խորհրդատուներ՝ Կ.գ.դ., պրոֆեսոր Ջ.Ս. Սարգսյան
4. Կազմակերպություն՝ ՀՀ ԳԱԱ ակադ. Լ.Ա. Օրբելու անվան ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտ
Ամսաթիվ՝ 2014-07-08
Սեղմագիր

6.

1. Ատենախոս՝ Լիլիյա Համլետի Թադևոսյան
Գիտական աստիճան՝ Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, Գ.00.04
2. Ատենախոսության թեման` «Նյութափոխանակության խանգարման որոշ առանձնահատկությունները ցիկլոֆոսֆամիդով հարուցված ագրանուլոցիտոզի ժամանակ»
3. Գիտական ղեկավար կամ  խորհրդատուներ՝ Կ.գ.դ., պրոֆեսոր Մ. Ա. Սիմոնյան
4. Կազմակերպություն՝ ՀՀ ԳԱԱ Հ. Բունիաթյանի անվան կենսաքիմիայի ինստիտուտ
Ամսաթիվ՝ 2014-07-08
Սեղմագիր

5.

1. Ատենախոս՝ Մահնեսա Քարիմիթալեղանի
Գիտական աստիճան՝ Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, Գ.00.09
2. Ատենախոսության թեման` «Պատերազմում հայրեր կորցրած անձանց հոգեբանական և հոգեֆիզիոլոգիական բնութագրերի վարքագծային փոփոխությունների ուսումնասիրությունը»
3. Գիտական ղեկավար կամ  խորհրդատուներ՝ Կ.գ.դ., պրոֆեսոր Վ.Հ. Սարգսյան
4. Կազմակերպություն՝ ՀՀ ԳԱԱ ակադ. Լ.Ա. Օրբելու անվան ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտ
Ամսաթիվ՝ 2014-05-07
Սեղմագիր

4.

1. Ատենախոս՝ Մահինթաջ Գոհարգանի
Գիտական աստիճան՝ Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, Գ.00.09
2. Ատենախոսության թեման` «Շաքարային դիաբետի առաջին և երկրորդ տիպի հիվանդների հոգեբանական և հոգեֆիզիոլոգիական վիճակի ուսումնասիրությունը»
3. Գիտական ղեկավար կամ  խորհրդատուներ՝ Կ.գ.թ. Ն.Է. Թադևոսյան
4. Կազմակերպություն՝ ՀՀ ԳԱԱ ակադ. Լ.Ա. Օրբելու անվան ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտ
Ամսաթիվ՝ 2014-04-28
Սեղմագիր

3.

1. Ատենախոս՝ Լիլիյա Ռաֆայելի Գևորգյան
Գիտական աստիճան՝ Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, Գ.00.09
2. Ատենախոսության թեման` «Նստանյարդի կրաշի ժամանակ Նուկլեո ՑՄՖ-ի (Nucleo CMP) և ուրցի (Thyme) արդյունավետության գնահատումը»
3. Գիտական ղեկավար կամ  խորհրդատուներ՝ Կ.գ.դ. Վ.Ա. Չավուշյան-Պապյան
4. Կազմակերպություն՝ ՀՀ ԳԱԱ ակադ. Լ.Ա. Օրբելու անվան ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտ
Ամսաթիվ՝ 2014-04-28
Սեղմագիր

2.

1. Ատենախոս՝ Լուսինե Համլետի Մելքոնյան
Գիտական աստիճան՝ Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, Գ.00.04
2. Ատենախոսության թեման` «Իմունխթանիչ և իմունոարգելակիչ նյութերի ազդեցության մոլեկուլային կենսաբանական մեխանիզմները առնետների հյուսվածքների ցիտոքրոմ b558-երի իզոձևերի վրա»
3. Գիտական ղեկավար կամ  խորհրդատուներ՝ Կ.գ.դ., պրոֆեսոր Մ.Ա. Սիմոնյան
4. Կազմակերպություն՝ ՀՀ ԳԱԱ Հ. Բունիաթյանի անվ. կենսաքիմիայի ինստիտուտ
Ամսաթիվ՝ 2014-04-25
Սեղմագիր

1.

1. Ատենախոս՝ Նանե Վաչեի Բայրամյան
Գիտական աստիճան՝ Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, Գ.00.03
2. Ատենախոսության թեման` «Paramecium caudatum ինֆուզորիաների դերը պիկոռնովիրուսների էկոլոգիայում»
3. Գիտական ղեկավար կամ  խորհրդատուներ՝ Կ.գ.դ. Զ.Ա. Կարալյան
4. Կազմակերպություն՝ ՀՀ ԳԱԱ Մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտ
Ամսաթիվ՝ 2014-04-25
Սեղմագիր