Հայտարարություններ

Հասցե`
ք.Երևան 0014,
Հասրաթյան 7

042@bok.am

254

9832

1.

2019թ. հունիսի 21-ին
ժամը 14:00-ին
ՀՀ ԳԱԱ Մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտում
տեղի կունենա 042 մասնագիտական խորհրդի նիստ: