Հայտարարություններ

Հասցե`
ք.Երևան 0014,
Հասրաթյան 7

g_mkrtchyan@mb.sci.am

254

7043

1.

2017թ. սեպտեմբերի 8-ին
ժամը 15:00-ին
ՀՀ ԳԱԱ Մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտում
տեղի կունենա 042 մասնագիտական խորհրդի նիստ: